Fästingsäsong – hund och katt

Våren och sommaren är härliga tider. Naturen vaknar till liv och med den även fästingarna. Det är viktigt att skydda sitt djur mot fästingar. Inte bara för djurets skull utan även för vår egen. Hundar och katter som är ute mycket riskerar att ta med sig fästingar in i våra hem, och då finns risk för både djur och djurägare att bli utsatt för fästingburna sjukdomar. De sjukdomar som vi i Sverige talar mest om är borrelia och anaplasma.

Borrelios hos hund

Tvärtemot vad många tror är borrelios ovanligt hos hundar i Sverige. Antikroppar mot borreliabakterier kan förekomma även hos fullt friska hundar. Och de flesta infekterade hundar (cirka 95 procent) utvecklar aldrig kliniska symtom. Tyvärr är de tester som finns idag svårtolkade. Därför bör man utesluta andra sjukdomar innan man fastställer borrelia som orsak till hundens symtom. Antikroppstitrar kan dessutom hittas i hundens blod under flera år och det är svårt att tyda om antikropparna är så kallade aktiva eller inaktiva, dvs om de beror på en ny eller en äldre infektion. Ett positivt blodprov innebär alltså endast att hunden varit i kontakt med infektionsämnet, inte att det nödvändigtvis orsakar några symtom.

Värt att veta är att smittöverföring från fästingen sker först efter att den sugit blod under ett till två dygn.

Borrelios hos katt

Det är ytterst ovanligt med borrelios hos katt. Katter kan visserligen infekteras och utveckla antikroppar mot den bakterie som orsakar borrelia men man har inte kunnat verifiera att katter kan utveckla någon klinisk sjukdom till följd av infektionen.

Granulocytär anaplasmos hos hund

Granulocytär anaplasmos är en relativt vanlig sjukdom som både hund och människa kan insjukna i. Den orsakas, precis som borrelia, av en bakterie som sprids via fästingar. Till skillnad från borrelian bärs den av en mycket vanligt förekommande fästingart som finns i stora delar av Sverige. Fästingen måste ha sugit blod under ett till två dygn för att kunna föra över smittan. I de fall där infektionen orsakar symtom ses en del ospecifika symtom, vanligast är dock feber, slöhet, generella tecken på smärta och dämpad aptit. Om din hund har anaplasma kan veterinären bland annat upptäcka så kallade inklusionskroppar i hundens blod och på så vis fastställa sjukdomen.  

Granylocytär anaplasmos hos katt

Det händer att katter drabbas av granylocytär anaplasmos men det är inte lika vanligt som hos hund. Symtomen för katt är liknande som hos hundar.

Diagnos och behandling

För att fastställa om ditt husdjur har drabbats av en fästingburen sjukdom tar din veterinär prover. Man försöker även utesluta att djuret inte har någon annan sjukdom som ger liknande symtom. Behandling av fästingburna sjukdomar görs med antibiotika, men på grund av rådande antibiotikaresistens är man idag försiktig med att behandla även djur med antibiotika om man inte är helt säker på att man har rätt diagnos.

Förebyggande åtgärder

För att minska risken för att ditt djur blir smittat av en fästing finns det vissa saker du kan tänka på. Det allra viktigaste är att gå igenom pälsen på din hund eller katt varje dag. Det är även bra att investera i en bra fästingplockare. Det finns även förebyggande produkter, prata med personalen i din närmsta DjurMagazinet-butik så hjälper de dig.

Prata med din veterinär om du vill få information om veterinärmedicinska preparat som i kombination av regelbunden genomgång av djurets päls kan hjälpa dig att skydda ditt djur.

Om du upplever att ditt djur kan ha smittats av en fästingburen sjukdom så hör av dig till din veterinär så får du information om hur du ska gå vidare. Vid akut sjukdom åk alltid till närmsta veterinärklinik.

Denna text är framtagen och skriven tillsammans med Vettris.  Läs mer om Vettris på www.vettris.se