Kastration hund

Att kastrera en hund som inte ska användas i avel kan minska risken för ett antal sjukdomar. Samtidigt som besvär som härrör från könshormoners inverkan kan dämpas. Dock är det viktigt att komma ihåg att många beteenden, som till exempel aggressivitet och nervositet, inte påverkas av kastrering. Även invant urinmarkeringsbeteende kan kvarstå efter ingreppet.

Könsmognad

Hundar blir normalt sett könsmogna runt ett års ålder, beroende på ras. Tikar löper då för första gången, medan hanhundar visar större intresse för dofter och kan börja söka ett större revir i jakt på tikar. Tiken löper vanligtvis en till två gånger per år och kan under sin hormoncykel få problem med skendräktighet. En del ägare upplever också att vissa tikar blir lite dämpade och nedstämda runt löp. Löpning kan också komma i vägen för till exempel jaktsäsong, tävlingar och träning.

Kastration hanhund

Kastrerade hanhundar blir oftast mindre stressade eftersom de inte påverkas lika mycket av löpande tikar. I och med detta blir de ofta mindre rymningsbenägna och deras urinmarkeringsbeteende kan minska. Genom kastrering förhindrar man framtida problem med prostatan och risk för testikeltumörer. Kastrerade hanhundar löper tyvärr större risk för problem med urininkontinens, detta går dock vanligtvis att behandlas med medicin. I och med kastreringen försämras hundens ämnesomsättning och de kan få lättare att gå upp i vikt. Vissa hanhundar kan även få en ulligare päls efter att de blivit kastrerade. Sedan januari 2017 har SKK beslutat om restriktioner för kastrerade hanhundar att delta på hundutställningar. Kontakta SKK för mer info.

Medicinsk kastrering

Genom att placera ett implantat under huden kan man uppnå en tillfällig ofruktsamhet som vanligtvis varar under ca 6 månader och upp till ett år. Därefter brukar effekten sina och de allra flesta hundar återgår till att bli en normal fertil hanhund. Placering av implantatet görs hos veterinär i samband med en lättare rutinundersökning.

Kirurgisk kastrering

Vid kirurgisk kastrering opereras testiklarna bort vilket medför en permanent kastrering. Normalt sätt är bägge testiklarna belägna i pungen och kastrationen är då en snabb och enkel procedur. Saknad av en eller bägge testiklar i pungen (s.k. kryptorkid) är inte helt ovanligt och man behöver då istället göra en bukoperation för att kunna lokalisera och avlägsna testiklarna. Oavsett ingrepp lämnas hunden in hos veterinär över dagen för operationen.

Kastration tik

Genom kastrering upphör tikens hormoncykel med löpningar. Kastrerade tikar kan därmed slippa problem med bland annat skendräktighet. Genom ingreppet förhindrar man också livmoderinflammation samt äggstocks- och vaginaltumörer. Tidig kastrering, innan könsmognad, kan minska risken för juvertumörer.

Tikar kastreras genom att man opererar bort äggstockarna och hela, eller delar av, livmodern. Detta benämns ibland felaktigt för sterilisering. Sterilisering förhindrar bara fortplantning och ändrar inte hormonproduktionen. Man steriliserar inte hundar.

Tikar kan, precis som hanhundar och av samma anledning, få lättare att gå upp i vikt efter kastrering. De kan också få problem med urininkontinens som måste behandlas. Kastreringen görs på klinik och hunden lämnas in över dagen för operation.

 

Denna artikel är skriven och framtagen i samarbete med Vettris. Hitta din närmsta klinik på vettris.se. Vi på Vettris ger dig gärna råd kring eventuell kastrering av din hund. Vi ger dig även rådgivning kring foder efter ingreppet för att minska risken för viktuppgång. Kontakta din närmaste Vettrisklinik för råd och tidsbokning.